تماس با ما جستجو جمعه, 11 خرداد 1403

اعضای شورای اسلامی شهر میناب دوره ششم

شورای اسلامی شهر میناب

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
-
تحصيلات : 
-
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

                             

      اعضای شورای اسلامی شهر میناب --- دوره ششم ---

 

1-  سید موسی هاشم نسب رئیس شورای اسلامی شهر میناب(دوره ششم)

 

2- جابر پری تقی نژاد  -- نائب الرئیس دوره ششم شورای اسلامی شهر میناب

3-عبداله جمادی پور  --  منشی دوره ششم شورای اسلامی شهر میناب

4- سرکار خانم نوشین اسلامی -- عضو

 

 

 

5- غلام کمالی  -- عضو

6- مصطفی اسدی  -- عضو

7- ندا جهانگیری  -- عضو

6.1.7.0
V6.1.7.0